АЕС-СУ

Този блог е създаден по проект „Търсачи на легенди“, изпълняван от Академично етноложко сдружение – СУ. Проектът е подкрепен от програма „Културно наследство“, Национален фонд „Култура“.

Logo_NCF_BG_new_final_RGB-01

Академично етноложко сдружение-СУ е обединение на студенти, докторанти и преподаватели в катедра „Етнология“, към Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Основната цел на АЕС, но и причина за неговото създаване е оформянето на общност от учащи и завършили етнолози.

Сред целите на АЕС са: популяризиране на етнологията извън академичните среди; апробиране на нови методи за обучение в специалността; подпомагане на професионалната реализация на бъдещите етнолози; натрупване на практически опит в работата; разширяване на възможностите за провеждане на изследвания с научен и приложен характер, както и обмяната на опит между различните поколения професионалисти.

cropped-d090d095d0a12-copy-1.jpg