Етнографията (част I)

Етнографията, най-общо казано, анализира взаимовръзката между човека, обществото и заобикалящия ги свят. Тя включва предимно описание на народите – техният…