Търсачите на легенди

През 2017 г., когато обмисляхме какво можем да направим студенти, докторанти и преподаватели в университета заедно като екип, всички се … Още