Студентите говорят за етнологията: Йоан

Продължаваме с представянията на студенти, учещи в специалност „Етнология“ в Софийския университет. Днес пред вас говори Йоан – студент в … Още