За Етрополе от краеведите – част I

Миналото на Етрополе и района е добре документирано, изследвано и описано, както от професионалните български историци в контекста на националната … Още